Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Tầm nhìn Nghiên cứu & Phát triển

Chúng tôi đánh giá cao khả năng bao quát để hình dung xã hội trong tương lai và hướng đến hoạt động Nghiên cứu & Phát triển giúp giải quyết các vấn đề xã hội.

Xuất phát điểm của Fujifilm là hệ thống chụp ảnh halogen bạc, dựa trên sự kết hợp của nhiều công nghệ. Nhờ liên tục tinh chỉnh và trau dồi những công nghệ cốt lõi này trong những năm qua, chúng tôi đã có thể tiến hành quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp ở quy mô lớn và đưa doanh nghiệp đến với vị thế hiện nay.

Mặt khác, với hoạt động Nghiên cứu & Phát triển trong tương lai, chúng tôi tin rằng điều cơ bản là phải có “khả năng hình dung” bao quát, nhạy bén và cởi mở hơn bao giờ hết, cùng tư duy từ góc độ nhìn nhận sự thay đổi của xã hội và con người sẽ như thế nào trong môi trường biến đổi nhanh chóng và không liên tục hiện nay. Chúng tôi nắm bắt được bản chất của thông tin đa dạng đến và đi mỗi ngày, liên kết thông tin đó với hành động một cách nhanh chóng. Bằng cách thúc đẩy hoạt động Nghiên cứu & Phát triển theo phương châm đó, chúng tôi sẽ nỗ lực tạo ra giá trị mới nhằm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.