Việt Nam

Barium Ferrite

Giới thiệu về Barium Ferrite

Barium Ferrite
  • Barium Ferrite là một loại hạt từ tính mới có thể giảm đáng kể về kích thước để cải thiện mật độ ghi mà không bị mất tín hiệu từ tính.
  • Các thế hệ LTO 6 và mới hơn của Fujifilm sẽ sử dụng các hạt Barium Ferrite với công nghệ NANOCUBIC cho lớp từ tính mỏng và được phủ đồng nhất.
  • Đây là công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của Fujifilm!
  • Barium Ferrite đã được sử dụng và chứng minh trong các sản phẩm dành cho doanh nghiệp như hộp băng T10000C của StorageTek.

Dung lượng cao hơn

Hạt kim loại thông thường (MP) khoảng 40 - 100nm trong khi Barium Ferrite khoảng 20nm*1. Kích thước nhỏ hơn cho phép mật độ ghi cao hơn nhiều tạo ra các hộp băng ghi dữ liệu có dung lượng siêu cao.

  • *1 Được đo bằng phương pháp đánh giá của Fujifilm.

Tuổi thọ lưu trữ lâu dài

Oxy hóa là một trong những nguyên nhân làm suy giảm dữ liệu. Tuy nhiên, Barium Ferrite đã được oxy hóa và do đó có tuổi thọ lâu hơn nhiều so với các hạt kim loại (MP). Trong khi các hệ thống ổ băng LTO được khuyến nghị nâng cấp mỗi 10 năm, lộ trình hoàn toàn phụ thuộc vào nhà sản xuất phần cứng, vì vậy tuổi thọ lưu trữ lâu hơn sẽ được ưu tiên.

  • * Được đo bằng phương pháp đánh giá tăng tốc của Fujifilm.

Tính ổn định khi ghi

Barium Ferrite có đặc tính tần số tốt hơn so với các hạt kim loại (MP) làm tăng đáng kể biên độ dung lượng ghi. Do đó, dự kiến rằng Fujifilm LTO6 và các thế hệ sau đó có thể được ghi và đọc ngay cả khi khả năng đầu ghi của ổ băng giảm đi sau khi sử dụng nhiều lần.