Việt Nam

Bản kẽm CTP

Fujifilm được biết đến với chất lượng bản kẽm tốt ổn định, chúng tôi cung cấp bản kẽm cho hầu hết các ứng dụng in ấn như: bao bì, in thương mại, báo chí với các loại bản kẽm nhiệt CTP, bản kẽm nhiệt không tráng rửa hoặc bản kẽm sử dụng hóa chất nồng độ thấp hàng đầu trong ngành. Hóa chất gốc nước giúp cho các bản kẽm và máy tráng rửa tối đa hóa hiệu suất.

Dòng sản phẩm Bản kẽm CTP