Việt Nam

Acuity LED 40

NEW

The Acuity LED 40 is ultra-versatile, delivering superb performance on a wide range of rigid, flexible and roll media. Thanks to the latest LED curing technologies, it is economical to run, with a range of investment and upgrade options.

Bàn in tiêu chuẩn

  Kích thước vật liệu cứng tối đa

1,25 × 2,50 m

Chiều rộng cuộn tối đa

Độ dày vật liệu tối đa

Trọng lượng cuộn tối đa

50 kg

Mực in

 

Sê-ri Fujifilm Uvijet KL

Đầu in

Greyscal Tec CE-2 của Toshiba, hạt mực biến thiên 6-42pl

Kích thước (Rộng x Dài x Cao)

4,66 × 2,00 x 1,30 m

Bàn in đôi X2

  Kích thước vật liệu cứng tối đa

3,08 × 2,50m3,08 × 2,50 m

Chiều rộng cuộn tối đa

2,2 m

Độ dày vật liệu tối đa

50,8 mm

Trọng lượng cuộn tối đa

50 kg

Mực in

Sê-ri Fujifilm Uvijet KL

Đầu in

Greyscale Tec CE-2 của Toshiba, hạt mực biến thiên 6-42pl

Kích thước (Rộng x Dài x Cao)

4,66 × 2,00 x 1,30 m