Việt Nam

Acuity LED 40

NEW

Acuity LED 40 vô cùng linh hoạt mang lại hiệu suất tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu cứng, dẻo và cuộn. Nhờ công nghệ sấy khô LED mới nhất, hoạt động của máy vô cùng tiết kiệm, với nhiều tùy chọn đầu tư và nâng cấp.

Bàn in tiêu chuẩn

  Kích thước vật liệu cứng tối đa

1,25 × 2,50 m

Chiều rộng cuộn tối đa

Độ dày vật liệu tối đa

Trọng lượng cuộn tối đa

50 kg

Mực in

 

Sê-ri Fujifilm Uvijet KL

Đầu in

Greyscal Tec CE-2 của Toshiba, hạt mực biến thiên 6-42pl

Kích thước (Rộng x Dài x Cao)

4,66 × 2,00 x 1,30 m

Bàn in đôi X2

  Kích thước vật liệu cứng tối đa

3,08 × 2,50m3,08 × 2,50 m

Chiều rộng cuộn tối đa

2,2 m

Độ dày vật liệu tối đa

50,8 mm

Trọng lượng cuộn tối đa

50 kg

Mực in

Sê-ri Fujifilm Uvijet KL

Đầu in

Greyscale Tec CE-2 của Toshiba, hạt mực biến thiên 6-42pl

Kích thước (Rộng x Dài x Cao)

4,66 × 2,00 x 1,30 m