Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Phim X-Quang công nghiệp

NEW

Phim X-Quang công nghiệp sử dụng trong công tác kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp Xạ hình

Ứng dụng tính thời gian Chiếu Xạ của FUJIFILM

Ứng dụng tính thời gian Chiếu Xạ của FUJIFILM dùng để tính thời gian Chiếu Xạ cho phim X-Quang công nghiệp Fujifilm. Vui lòng chọn loại nguồn bức xạ bằng nút bên dưới (X-ray hoặc Ir192) để bổ sung các điều kiện Chiếu Xạ cần thiết cho việc tính thời gian.