Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Các ví dụng ứng dụng theo cách sử dụng

Áp lực kẹp

Đây là tập hợp các ví dụ dùng prescale đo áp lực kẹp
Bốn ví dụ về con lắn, dán con lăn cao su, con lăn cao su ép theo mẫu và con lắn để ép tấm điện cực electron của pin lithium

Bảng nội dung