Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Các ví dụ về ứng dụng theo cách sử dụng

Áp lực cán

Đây là tập hợp các ví dụ dùng prescale đo áp lực cánNăm ví dụ về cán màng chống khô (DFR), con lăn mài cán băng (backgrind) , các bộ phận cố định nhiệt bằng ảnh điện tử, Thiết bị gắn phim và Thiết bị gắn kính che ..

Bảng nội dung