Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Các ví dụ về ứng dụng theo cách sử dụng

Áp lực nén

This is a collection of examples of compression pressure measurement using Prescale.
Six examples of Vacuum heat pressure devices, Vacuum laminator, Stacking or laminating machines for multilayer ceramic devices, Wafer bonding equipment thermocompression bonds,  Fuel cell stacks and Assembly of mobile phones are posted.

Table of contents