Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Application examples by industry type

Các ứng dụng khác


Đây là tập hợp các ví dụ về các cách sử dụng khác.
Bảy ví dụ về trục lăn ép, Cuộn dây, Con lăn cao su, Đúc khuôn, Cố định nhiệt, Đánh giá rủi ro của robot hỗ trợ và Áp lực tác động khi tập thể thao.

Bảng nội dung