Việt Nam

Bộ vi lọc

Tải xuống

Loại lõi

Đặc điểm

Tải xuống

Lõi PSE W

PSE Cartridge W

Loại tiêu chuẩn đáp ứng các nhu cầu khác nhau trên một vùng rộng.

Lõi PSS03

PSS03 Cartridge

Loại đường kính lỗ rỗng nhỏ nhất giúp lọc bỏ hạt nhỏ nhất cỡ 0,03 μm.

Lõi PSE05

PSE05 Cartridge

Loại đường kính lỗ rỗng siêu nhỏ giúp lọc bỏ hạt nhỏ nhất cỡ 0,05 μm.

Lõi PSE Loại L

PSE Cartridge L Type

Kích cỡ tiêu chuẩn có lưu lượng cao do diện tích màng lớn hơn.  

Lõi PSE Loại XL

PSE Cartridge XL Type

Loại có lưu lượng cao với diện tích màng lớn hơn và đường kính ngoài bằng 81,5mm.

Lõi PSE Loại UXL/SXL

PSE Cartridge UXL/SXL Type

Loại có lưu lượng cao với diện tích màng lớn hơn và đường kính ngoài bằng 130mm.

Lõi SEE

SEE Cartridge

Hiệu suất giữ hạt tuyệt vời và lưu lượng đủ cao. Loại tiết kiệm dùng cho mục đích chung.

Viên nang PSE

PSE Capsule

Loại viên nang nhỏ gọn có lưu lượng cao. Có thể sử dụng làm bộ lọc dùng một lần.

Lõi PSK

PSK Cartridge

Lõi đặc biệt, được điều chỉnh phân phối kích cỡ lỗ rỗng cho ngành ăn uống, ví dụ như dùng trong nhà máy bia và xưởng sản xuất rượu.

Lõi PPE

PPE Cartridge

Loại bộ lọc định danh tiêu chuẩn làm bằng vải polypropylene không dệt.

Lõi PPA

PPA Cartridge

Bộ lọc danh định làm bằng vải polypropylene không dệt.
 

Lõi PPE Loại UXL

PPE Cartride UXL Type

Loại lưu lượng cực cao làm bằng vải polypropylene không dệt.
Hỗ trợ sản xuất tấm nền LCD.

Lõi FLF

FLF Cartridge

Loại màng PTFE kỵ nước. Giải pháp lý tưởng cho lỗ thông khí.

 

Kiểu

Đặc điểm

Tải xuống

FP-20N

FP-20N
Vỏ cho lõi loại G (làm bằng nhựa trong suốt)

FSG

FSG
Vỏ cho lõi loại G (loại tiêu chuẩn làm bằng thép không gỉ)

FSM

FSM
Vỏ cho lõi loại M (loại tiêu chuẩn làm bằng thép không gỉ)

FS6LJM 1-1 50 FET 1

FS6LJM 1-1 50 FET 1
Vỏ làm bằng thép không gỉ

FPM

FPM
Vỏ bộ lọc làm hoàn toàn bằng polypropylene cho lõi loại M

FPSUX TE 1

FPSUX TE 1
Vỏ làm bằng polypropylene