Việt Nam

Bộ lọc phân cực cho 16×70FMT (1 chiếc)

NEW

Phụ kiện tương thích: 16x70FMT-SX

 Bộ lọc tinh vân cho 16×70FMT (1 chiếc)

NEW

Phụ kiện tương thích: 16x70FMT-SX

Bộ lọc phân cực cho 7×50FMT/10×70FMT (1 chiếc)

NEW

Phụ kiện tương thích: 7x50FMT-SX, 7x50FMTR-SX, 7x50FMTRC-SX, 10x50FMT-SX, 10x50FMTR-SX, 10x70FMT-SX

Bộ lọc tinh vân cho 7×50FMT/10×70FMT (1 chiếc)

NEW

Phụ kiện tương thích: 7x50FMT-SX, 7x50FMTR-SX, 7x50FMTRC-SX, 10x50FMT-SX, 10x50FMTR-SX, 10x70FMT-SX

Đầu chuyển ba chân*1

NEW

Phụ kiện tương thích: sê-ri FMT

Hộp đựng cho FMT/MT

NEW

Phụ kiện tương thích: 7x50FMT-SX, 7x50FMTR-SX, 7x50FMTRC-SX, 10x50FMT-SX, 10x50FMTR-SX

Tấm chắn nước mưa cho thị kính

NEW

Phụ kiện tương thích: sê-ri FMT

Khung đặt mắt hình tròn (2 chiếc)*2

NEW

Phụ kiện tương thích (Loại 1): 16x70FMT-SX

Phụ kiện tương thích (Loại 2): 7x50FMT-SX, 7x50FMTR-SX, 7x50FMTRC-SX, 10x70FMT-SX

Phụ kiện tương thích (Loại 3): 10x50FMT-SX, 10x50FMTR-SX

  • *1  Không bao gồm ống nhòm
  • *2  Kèm theo trong gói tiêu chuẩn.