Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

instax WIDE 300

NEW

Ảnh instax định dạng rộng

Phim khổ lớn rất thích hợp để chụp ảnh trong các bữa tiệc và các cuộc họp mặt khác. Có thể thấy rõ được nét mặt của mọi người.

Thiết kế máy ảnh

Cải thiện tính dễ sử dụng như một máy ảnh