Việt Nam

Cáp Sợi Quang Dẫn Sáng Cao

NEW

Sợi quang truyền dẫn chất lượng cao cho phép truyền ánh sáng và tối ưu phát sáng bên trong khoang phẫu thuật. Cáp dẫn sáng của FUJIFILM được thiết kế để sử dụng được với nhiều hãng sản xuất nguồn sáng trên thị trường.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Cáp dẫn sáng 3.5mm

Mô tả

Cáp dẫn sáng chất lượng cao

Chiều dài

3.5 x 1800mm

3.5 x 2300mm

3.5 x 3000mm

Hấp tiệt trùng

Cáp dẫn sáng 4.8mm

Mô tả

Cáp dẫn sáng chất lượng cao

Chiều dài

4.8 x 1800mm

4.8 x 2300mm

4.8 x 3000mm

Hấp tiệt trùng