Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Synapse® 3D

NEW

Cung cấp giải pháp phân tích 3D tận dụng lợi thế về công nghệ hình ảnh của Fujifilm.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Khoa Tim mạch

Được sáng tạo dưới sự hợp tác của các bác sĩ tim mạch và các chuyên gia tim mạch, Synapse 3D cung cấp các công cụ thiết yếu để chăm sóc tim mạch mà không phức tạp khi sử dụng. Ứng dụng tim mạch này bao gồm các ứng dụng phân tích tim mạch tiên tiến được phát triển chuyên sâu để phân tích các phát hiện hình ảnh và hỗ trợ đánh giá lâm sàng.

  • Báo cáo tim mạch có cấu trúc toàn diện đáp ứng các hướng dẫn của Society of Cardiovascular Computed Tomography (Hiệp hội Chụp cắt lớp Vi tính Tim mạch, SCCT) và American Heart Association (Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, AHA) và được tích hợp với các báo cáo có cấu trúc của Synapse Cardiogy PACS.
  • Bạn có thể thực hiện phân tích mạch vành bằng thuật toán phân tách và phân tích mạch máu tự động đã giành giải thưởng của Fujifilm*1 .

* 1 Kirişli HA, et al., Khung đánh giá tiêu chuẩn để đánh giá phát hiện hẹp động mạch vành, định lượng mức độ hẹp và các thuật toán khoanh vùng lumen trong chụp cắt lớp vi tính mạch máu, Medical Image Analysis, 2013.