Việt Nam

Synapse® 3D

NEW

Cung cấp giải pháp phân tích 3D tận dụng lợi thế về công nghệ hình ảnh của Fujifilm.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Khoa Tim mạch

Được sáng tạo dưới sự hợp tác của các bác sĩ tim mạch và các chuyên gia tim mạch, Synapse 3D cung cấp các công cụ thiết yếu để chăm sóc tim mạch mà không phức tạp khi sử dụng. Ứng dụng tim mạch này bao gồm các ứng dụng phân tích tim mạch tiên tiến được phát triển chuyên sâu để phân tích các phát hiện hình ảnh và hỗ trợ đánh giá lâm sàng.

  • Báo cáo tim mạch có cấu trúc toàn diện đáp ứng các hướng dẫn của Society of Cardiovascular Computed Tomography (Hiệp hội Chụp cắt lớp Vi tính Tim mạch, SCCT) và American Heart Association (Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, AHA) và được tích hợp với các báo cáo có cấu trúc của Synapse Cardiogy PACS.
  • Bạn có thể thực hiện phân tích mạch vành bằng thuật toán phân tách và phân tích mạch máu tự động đã giành giải thưởng của Fujifilm*1 .

Phân tích 4 ngăn

Một ứng dụng trích xuất tâm thất trái và phải, tâm nhĩ và các vùng cơ tim từ hình ảnh CT bao gồm nhiều pha thời gian; tính toán các thông số chức năng tim như phân suất tống máu tâm thất; và cho phép quan sát sự chuyển tiếp trong thể tích tâm thất và tâm nhĩ.

Phân tích Van Động mạch chủ (TAVR)

Ứng dụng để lập kế hoạch thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR) được sử dụng để đo các mặt khác nhau của van động mạch chủ bằng cách trích xuất các vùng tim và động mạch chủ. Đồng thời, phần mềm cũng xác nhận kích thước của động mạch chủ và hiệu suất hoạt động và mức độ vôi hóa của van động mạch chủ để hỗ trợ thay thế van động mạch chủ.

Ứng dụng chấm điểm vôi hoá mạch vành

Ứng dụng sẽ trích xuất tâm thất trái và phải, tâm nhĩ và các vùng cơ tim từ hình ảnh CT nhiều pha thời gian. Đồng thời phần mềm cũng trích xuất tĩnh mạch phổi trong mô phỏng trước phẫu thuật để cắt đốt các tín hiệu điện tim bất thường và trong theo dõi sau phẫu thuật.

Ứng dụng phân tích đốt tín hiệu điện tim bất thường

Ứng dụng sẽ trích xuất tâm thất trái và phải, tâm nhĩ và các vùng cơ tim từ hình ảnh CT nhiều pha thời gian. Đồng thời phần mềm cũng trích xuất tĩnh mạch phổi trong mô phỏng trước phẫu thuật để cắt đốt các tín hiệu điện tim bất thường và trong theo dõi sau phẫu thuật.

Ứng dụng phân tích chức năng tim cho ảnh CT

Ứng dụng này cho phép phân tích chức năng tim bằng cách trích xuất tự động hoặc thủ công các đường bao của tâm thất và cơ tim từ hình ảnh MR nhiều pha thời gian. Ứng dụng phân tích chức năng tim cho ảnh MR này sẽ tính toán phân suất tống máu, thể tích cuối kỳ tâm trương, thể tích cuối kỳ tâm thu, thể tích nhát bóp v.v.

Ứng dụng phân tích chức năng tim cho ảnh MR

Ứng dụng này cho phép phân tích chức năng tim bằng cách trích xuất tự động hoặc thủ công các đường bao của tâm thất và cơ tim từ hình ảnh MR nhiều pha thời gian. Ứng dụng phân tích chức năng tim cho ảnh MR này sẽ tính toán phân suất tống máu, thể tích cuối kỳ tâm trương, thể tích cuối kỳ tâm thu, thể tích nhát bóp v.v.

Dung hợp Tim

Một ứng dụng để quan sát kết hợp hình ảnh giải phẫu tim từ ảnh CT hoặc MR và ảnh phân tích chức năng như MR, CT hoặc SPECT.

Ứng dụng phân tích mạch vành cho ảnh CT

Ứng dụng tự động trích xuất và gắn nhãn các động mạch vành và thực hiện phân tích các phép đo độ hẹp và ghép stent ảo để lên kế hoạch trước các thủ thuật can thiệp. Các đường dẫn được trích xuất tự động có thể dễ dàng sửa đổi, có nhiều bố cục hiển thị hình ảnh để phù hợp với bất kỳ kiểu đọc nào.

Ứng dụng phân tích mạch vành cho ảnh MR

Ứng dụng tự động trích xuất và dán nhãn động mạch vành và thực hiện phân tích các phép đo độ hẹp và ghép stent ảo để lên kế hoạch thủ thuật. Các đường dẫn được tạo tự động dễ dàng sửa đổi, và có nhiều màn hình để phù hợp với bất kỳ kiểu đọc nào.

CT Tưới máu Cơ Tim

Ứng dụng phân tích lưu lượng máu cơ tim bằng cách sử dụng hình ảnh tim 3D ở nhiều pha. Thể tích máu cơ tim (MBV), lưu lượng máu cơ tim (MBF), thời gian đạt đỉnh (TTP), tăng tín hiệu đỉnh (PE) và tỷ lệ tăng tín hiệu đỉnh (PER) được tính toán.

MR Tăng tín hiệu chậm

Ứng dụng được sử dụng để phân tích khả năng sống của cơ tim. Các phép đo để tăng tín hiệu bao gồm vùng và thể tích. Hiển thị vùng tăng tín hiệu có thể chồng lên trên sơ đồ dạng mắt bò. Hiển thị trục ngắn sử dụng vùng tăng tín hiệu, cường độ trung bình và tỷ lệ thành trong và thành ngoài.

Ứng dụng phân tích dòng chảy cho ảnh MR

Ứng dụng tính toán thể tích dòng chảy và vận tốc dòng chảy trên mỗi nhịp tim bằng cách đặt ROI do người dùng xác định.

* 1 Kirişli HA, et al., Khung đánh giá tiêu chuẩn để đánh giá phát hiện hẹp động mạch vành, định lượng mức độ hẹp và các thuật toán khoanh vùng lumen trong chụp cắt lớp vi tính mạch máu, Medical Image Analysis, 2013.