Việt Nam

Synapse® VNA

NEW

Lưu trữ tích hợp để quản lý nhiều dữ liệu như hình ảnh PACS, v.v.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Chẩn đoán hình ảnh toàn diện

Các bác sĩ trong khoa viện cần truy cập tới các hình ảnh để cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tốt nhất. Khả năng tương tác này rất quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, theo dõi và điều phối chăm sóc.

Synapse VNA (Vendor neutral archive) được thiết kế đem đến khả năng tương tác hình ảnh đích thực Ứng dụng này cung cấp khả năng lưu trữ và truy cập an toàn, dễ dàng quản lý tới các bản ghi hình ảnh đầy đủ của bệnh nhân và liên kết tất cả các hệ thống HIT.

 • Bảo mật và bật cho phép kiểm soát tất cả dữ liệu hình ảnh bằng công cụ Quản lý Vòng đời Hình ảnh.
 • Tạo  một chế độ xem duy nhất, tập trung vào bệnh nhân trong toàn bộ quá trình chăm sóc liên tục.
 • Quản lý toàn diện nội dung hình ảnh lâm sàng chuẩn DICOM và non-DICOM trong một giải pháp lưu trữ duy nhất khả dụng và có thể mở rộng.
 • Kết nối  nội dung trên tất cả các hoạt động tạo ảnh toàn diện sử dụng quy trình công việc phù hợp với VNA.
 • Tích hợp tất cả các hệ thống tạo ảnh của bạn; Synapse VNA kết nối nhiều hệ thống của bên thứ ba hơn bất kỳ VNA nào khác.

Xem tổng quan về giải pháp VNA của Fujifilm

Trình xem Synapse Mobility Enterprise

Trình xem Synapse Mobility Enterprise là một trình xem ảnh và báo cáo chuẩn DICOM và non-DICOM phong phú và tích hợp liền mạch với Synapse VNA. Tìm hiểu thêm về trình xem Synapse Mobility Enterprise Viewer và các tính năng cộng tác độc đáo của nó. Trình xem Synapse Mobility Enterprise là một trình xem ảnh và báo cáo chuẩn DICOM và non-DICOM phong phú và tích hợp liền mạch với Synapse VNA. Tìm hiểu thêm về trình xem Synapse Mobility Enterprise Viewer và các tính năng cộng tác độc đáo của nó.

Khả năng Tương tác Hình ảnh Đích thực

Các bác sĩ trong khoa viện cần truy cập tới các hình ảnh để cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tốt nhất. Khả năng tương tác này rất quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, theo dõi và điều phối chăm sóc. Tuy nhiên, công nghệ có thể cản trở việc chia sẻ dữ liệu có ý nghĩa. Các hệ thống EHR/RIS/PACS khác nhau không được thiết kế để giao tiếp dễ dàng với nhau. Tình huống này tạo ra gánh nặng cho hệ thống CNTT, tạo ra các silo lâm sàng, cản trở quy trình công việc và bảo mật, và có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc bệnh nhân. Synapse VNA (vendor neutral archive) được thiết kế cho khả năng tương tác hình ảnh đích thực. Ứng dụng này cung cấp khả năng lưu trữ và truy cập an toàn, dễ dàng quản lý tới bản ghi hình ảnh đầy đủ của bệnh nhân và liên kết tất cả các hệ thống HIT.


KHẢ NĂNG MỞ RỘNG VÔ SONG với hơn 10 tỷ hình ảnh được lưu trữ và đếm, tại một số hệ thống y tế lớn nhất trên thế giới.

Synapse VNA

 • TĂNG CƯỜNG bảo mật
 • GIẢM chi phí
 • ĐƠN GIẢN HÓA thao tác
 • THÚC ĐẨY hợp tác lâm sàng
 • TỐI ƯU HÓA chăm sóc bệnh nhân
 • GIẢM THIỂU rủi ro
 • TRAO QUYỀN cho bác sĩ

Cải thiện Kết quả Lâm sàng

Hình ảnh không phải là dữ liệu phụ trợ. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chăm sóc liên tục. Tuy nhiên, các chuyên ngành khác nhau có những yêu cầu riêng để xem và diễn giải dữ liệu đó, ngay cả khi chăm sóc cho cùng một bệnh nhân. Khả năng truy cập và sử dụng là rất quan trọng đối với một nhóm bác sĩ lâm sàng để chia sẻ và tích hợp nội dung hình ảnh. Tạo ra một bản ghi y tế điện tử EHR hoàn chỉnh hơn để chăm sóc bệnh nhân tối ưu. Synapse VNA kết nối nội dung hình ảnh từ nhiều chuyên khoa hơn bất kỳ hệ thống nào khác.

 • Tạo nên một chế độ xem duy nhất, tập trung vào bệnh nhân trong toàn bộ quá trình chăm sóc liên tục.
 • Xem cả hình ảnh chuẩn DICOM và non - DICOM (các tập tin nguyên bản bao gồm: tập tin PDF, tập tin video, tập tin âm thanh, ảnh JPEG, ảnh TIFF và nhiều hình ảnh khác)
 • Truy cập các hình trong toàn bộ các chuyên khoa
 • Xem cả hình ảnh chuẩn DICOM và non - DICOM (các tập tin nguyên bản bao gồm: tập tin PDF, tập tin video, tập tin âm thanh, ảnh JPEG, ảnh TIFF và nhiều hình ảnh khác)
 • Sử dụng bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động nào để truy cập an toàn mọi lúc, mọi nơi
 • Mở rộng quy trình công việc dựa trên tiêu chuẩn cho các khoa lâm sàng

Tối ưu hóa Hiệu quả Hoạt động

Synapse VNA kết nối và quản lý kiến trúc hạ tầng hình ảnh số hoá với giải pháp lưu trữ toàn diện có khả năng mở rộng cao nhất. Môi trường chăm sóc sức khỏe phức tạp hiện nay, kỳ vọng của bệnh nhân, các cân nhắc về bảo mật, các tiến bộ công nghệ và các quy định pháp lý gây áp lực lên các hệ thống và quy trình. Tính linh hoạt, khả năng mở rộng và kiểm soát là điều cần thiết để giữ cho các tổ chức đạt hiệu suất hoạt động cao nhất.

Quản lý Nhu cầu của Mỗi Bộ phận

Thiết kế Thích ứng

Nhiều quy mô để đáp ứng các nhu cầu từ một khoa đến nhiều cơ sở với nhiều chuyên ngành hình ảnh. Kết nối đến nhiều khoa khác nhau bao gồm siêu âm tại chỗ, da liễu theo thời gian thực, chụp ảnh chăm sóc vết thương và tải hình ảnh và video EHR.

Tự động thiết lập các giao thức lưu trữ và phân phối Tích hợp hoàn hảo với bất kỳ giải pháp EMR, PACS, RIS và CVIS nào

Bảo mật dữ liệu bệnh nhân có giá trị

Đạt tới các cấp độ bảo mật dữ liệu mới bằng cách bảo vệ tập trung bản ghi hình ảnh của bạn trong Synapse VNA và truy cập xem ảnh với Trình xem Synapse Mobility Enterprise. Xử lý hình ảnh từ phía máy chủ mà không cần bộ nhớ đệm trên máy tính để đảm bảo bản ghi hình ảnh luôn an toàn tại trung tâm dữ liệu của bạn.

Chụp, Lưu trữ, Quản lý, Xem, Chia sẻ

Tăng cường bảo mật dữ liệu và tuân thủ HIPAA bằng cách sử dụng các chính sách và nguyên tắc CNTT tiêu chuẩn để quản lý dữ liệu toàn diện.Tối ưu hóa băng thông với trình xem nhúng không cần tải. Tập trung quản lý dữ liệu CNTT nhằm giảm đáng kể rủi ro mất mát dữ liệu, đánh cắp và các quan ngại về HIPAA

Trình xem không để lại dấu Zero Viewer

Không tải hình ảnh để hiển thị

Truy cập không để lại dấu - Zero Footprint

Không cần bộ nhớ đệm để tải ca khám ở phía máy khách; thân thiện với HIPAA

Tiết kiệm Chi phí

Thừa hưởng tối đa giá trị từ TẤT CẢ các kiểu nội dung chẩn đoán và điều trị — chuẩn DICOM và hơn thế nữa — với chi phí tối thiểu. Chỉ di chuyển dữ liệu một lần. Synapse VNA loại bỏ việc phải di chuyển dữ liệu tốn kém trong tương lai. Điều này làm giảm đáng kể chi phí di chuyển dữ liệu trong suốt tuổi đời của dữ liệu.

Synapse VNA hỗ trợ hiệu quả quy trình công việc lâm sàng ở tất cả các khoa, cải thiện hiệu suất FTE trong khi cung cấp một điểm truy cập duy nhất vào các thăm khám, hình ảnh và video lâm sàng.

 • Cải thiện thông tin khả dụng để giảm chi phí quản lý lưu trữ
 • Giảm chi phí cài đặt PACS mới hoặc thay thế PACS thông qua giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp và tăng tính cạnh tranh trong đấu thâu
 • Nâng cao hiệu quả làm việc của bác sĩ lâm sàng của bác sĩ tuyến đầu bằng cách cung cấp một nền tảng duy nhất, dễ sử dụng
 • Di chuyển dữ liệu của bạn một lần, loại bỏ nhu cầu di chuyển tốn kém trong tương lai
 • Giảm chi phí giao tiếp bằng cách sử dụng một nền tảng lưu trữ chung
 • Loại bỏ các silo lưu trữ của các khoa và sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp ứng dụng để bổ sung lưu trữ

Giá trị của tính Trung lập với Nhà cung cấp

Là một hệ thống Vendor Neutral Archive đích thực, Synapse VNA có thể lưu trữ, quản lý và cung cấp quyền truy cập vào cả đối tượng chuẩn DICOM và non-DICOM. Synapse VNA hỗ trợ lưu và quản lý nhiều đối tượng non-DICOM hơn bất kỳ VNA nào khác trên hành tinh.

 • Nguồn gốc hình ảnh hợp lệ được giữ nguyên vẹn
 • Dữ liệu có thể được trả về nguồn gốc ở định dạng ban đầu
 • Dữ liệu giữ lại các thẻ siêu dữ liệu riêng tư hữu dụng tới nguồn ban đầu
 • Lưu trữ nguyên bản cho phép sử dụng trình xem kiểu mime tiêu chuẩn
 • Giảm thiểu sự phức tạp cho hệ thống nguồn ban đầu
 • Tính linh hoạt để hỗ trợ truy xuất thông qua các tiêu chuẩn hiện tại và tương lai mà không bị khóa định dạng

U BƯỚU HỌC

SIÊU ÂM TẠI CHỖ

HÌNH ẢNH CHUẨN DICOM

NỘI SOI

BỆNH VIỆN ĐA CƠ SỞ

PHẪU THUẬT

VNA nằm trong DNA của chúng tôi

Với hơn 16 năm kinh nghiệm hàng đầu trong ngành này, Bộ phận TeraMedica của chúng tôi vẫn độc lập tập trung vào việc cải tiến công nghệ và khả năng tương tác chăm sóc sức khỏe của VNA, đồng thời tận dụng khả năng trong lâm sàng của chúng tôi. Là trung tâm của danh mục sản phẩm tin học y tế toàn diện của FUJIFILM, Synapse VNA cung cấp giải pháp quản lý hình ảnh hàng đầu trong lĩnh vục y tế.