Việt Nam

Hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động

Các hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa hoạt động dựa trên công nghệ sử dụng hóa chất khô, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện trong vận hành.