Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Kiểm tra và đo lường các thông số

Chúng tôi sở hữu các dòng thiết bị  Kiểm tra và Đo lường hỗ trợ cho các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng một cách nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi còn theo đuổi những chức năng khác dựa trên các ứng dụng lâm sàng. 

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Bone densitometry system

Our X-ray bone densitometry system for the lumbar vertebra and femur inherits the same reliable measurement accuracy and ease-of-use with a space-saving design that can be readily adapted. It developed to be installed alongside existing X-ray systems and other imaging platforms.

Our ultrasound bone densitometry system is reliable in each environment, from daily examinations to screenings, from the elderly to children, regardless of environment temperature.

X-ray Irradiation System

The X-ray irradiation system for blood products demonstrates high processing capabilities under irradiation in two directions, up and down.