Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

ARIETTA Series, LISENDO, FUTUS

Đầy đủ các dòng sản phẩm giúp việc thăm khám tốt hơn

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

The diagnostic ultrasound system is the modality of first priority in almost all clinical fields. Not only the high image quality but also the advanced applications, such as Elastography, are getting indispensable for more accurate diagnoses in some diagnostic fields. Additionally, the usage of systems would be of infinite variety by users and examination environments. We have the diversified lineup from flagship model with the full support of advanced technologies to the portable model specialized in modality medicine. ARIETTA Series, LISENDO, FUTUS is the compilation of our developments that steadily kept meeting each demand from the line of healthcare since the development of the world's first diagnostic ultrasound system.