Việt Nam

Tấm cassette DR

Tấm cảm biến DR cung cấp hình ảnh chẩn đoán độ phân giải cao. Dòng sản phẩm đa dạng đáp ứng nhiều ứng dụng khác nhau.