Việt Nam

FCT PixelShine

NEW

Phần mềm xử lý ảnh cung cấp hình chụp CT rõ ràng và chân thật thông qua công nghệ "Deep Learning"

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

  • Hình ảnh chất lượng cao không bị mờ
  • Hình ảnh chụp CT trông tự nhiên hơn
  • Tiến hành một lần thăm khám điển hình trong chưa đầy một phút
  • Không cần phần cứng chuyên dụng
  • Nhà sản xuất Phê duyệt (Xử lý hình ảnh dựa trên học sâu): AlgoMedica, do FUJIFILM phân phối

Phim quảng cáo

Xử lý hình ảnh dựa trên Deep Learning

FCT PixelShine là một phần mềm xử lý hình ảnh dựa trên Deep Learning nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh chụp CT trong các lần chụp CT liều thấp.

Công nghệ Deep Learning được sử dụng để đào tạo FCT PixelShine nhằm cải thiện việc tái tạo các hình ảnh CT liều thấp.
Trong quá trình đào tạo, một số lượng lớn các cặp hình ảnh CT liều tiêu chuẩn có chất lượng cao và thấp đã được giới thiệu cho FCT PixelShine.
Sau khi đào tạo, FCT PixelShine đã thu nhận thành công chức năng ánh xạ giữa các hình ảnh nhiễu liều thấp và các hình ảnh liều tiêu chuẩn chất lượng cao tương ứng.

(a) Các bước đào tạo.

(b) Các bước ứng dụng.

Sự khác biệt so với Kỹ thuật Tái tạo Lặp

Giảm độ mờ

Các đường cong NPS ở trên chỉ ra rằng FCT PixelShine làm giảm nhiễu mà không làm mờ. Mặt khác, việc tái tạo bằng phương pháp lặp lại có xu hướng tạo ra nhiều độ mờ hơn bằng cách giảm nhiễu nhiều hơn.
Đường cong NPS biểu thị cường độ nhiễu theo diện tích dưới đường cong và kết cấu nhiễu theo hình dạng đường cong của nó.

(So sánh dựa trên đỉnh đường cong NPS)

Chân thật hơn

Các hình ảnh CT có độ nhiễu cao được FCT PixelShine xử lý trông tự nhiên hơn, không bị mờ và theo đánh giá, các bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh chuộng thích hình ảnh “sáp: waxy” hoặc hình ảnh mịn có thể được tạo ra bằng các thuật toán Tái tạo lặp lại do hầu hết các nhà phân phối máy CT cung cấp

Bụng

FBP

IR

CT Phổi Độ Phân Giải Cao

FBP

IR

Các giá trị CT giảm bằng phương pháp Tái Tạo Lặp, trong khi FCT PixelShine có thể giữ nguyên giá trị CT của các vật thể nhỏ.

Giảm thời gian xử lý

FCT PixelShine có thể xử lý một ca khảo sát điển hình trong chưa đầy một phút.

Không cần phần cứng chuyên dụng

Chạy trên một máy chủ có bán trên thị trường dễ dàng cài đặt (Chỉ hỗ trợ dòng FCT)

Tên sản phẩm : FCT PixelShine (Tên model: PixelShine)