Việt Nam

Giải pháp X quang kỹ thuật số DR di động

Hệ thống chụp X quang di động có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau với tấm cảm biến DR.