Polska

Dziedziny działalności|Medycyna

Medycyna

Jako firma posiadająca kompleksową ofertę dla opieki zdrowotnej z szeroką gamą technologii i wiedzy fachowej pracujemy nad dalszą poprawą jakości życia dzięki naszym różnorodnym produktom i usługom, aby przyczynić się do rozwoju wszystkich obszarów ludzkiego zdrowia, począwszy od profilaktyki po diagnostykę i leczenie.

Uwaga

* Fujifilm nie gwarantuje, że produkty na tej stronie są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
* Zatwierdzone zastosowania produktów różnią się w zależności od kraju i regionu.
* Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dostarczamy kosmetyki funkcjonalne i suplementy z serii ASTALIFT i innych, wykorzystując zaawansowane technologie i wiedzę zdobyte przez wiele lat w dziedzinie klisz fotograficznych, w tym wiedzę na temat kolagenu, technologii antyoksydacyjnej, nanotechnologii. Wspieramy ludzi w przyjęciu zdrowego i satysfakcjonującego stylu życia.

[obraz]Seria ASTALIFT

Kosmetyki funkcjonalne serii „ASTALIFT”

[obraz]meta barrier ex

Suplement diety „Meta barrier EX”

Główne produkty i usługi
  • Kosmetyka funkcjonalna
  • Suplementy żywieniowe
  • Produkty dla włosów

Od momentu wprowadzenia na rynek naszego produktu do produkcji klisz rentgenowskich w 1936 r., dzięki naszym technologicznym atutom, rozszerzyliśmy naszą działalność w tego typu dziedzinach. Oferujemy szeroki wachlarz produktów z tej branży, w tym do diagnostyki za pomocą obrazowania RTG, endoskopii, diagnostyki ultradźwiękowej, informatyki medycznej i systemów diagnostyki in-vitro. Rozszerzyliśmy również naszą działalność na skalę globalną, aby wspierać pacjentów i usługodawców medycznych na całym świecie w szybkiej i precyzyjnej diagnostyce.

Główne produkty i usługi
[obraz]AMULET Innovality
Systemy do cyfrowej diagnostyki za pomocą obrazowania rentgenowskiego

Po wkroczeniu na rynek medyczny, wraz z wprowadzeniem naszej kliszy rentgenowskiej w Japonii w 1981 r., firma Fujifilm opracowała pierwszy na świecie cyfrowy system diagnostyczny do obrazowania rentgenowskiego z FCR i jest dumna, że może poszczycić się największym udziałem w rynku CR na świecie. Ponadto, uzbrojeni w nasze zaawansowane technologie przetwarzania obrazu w DR, dostarczamy również różnorodne zastrzeżone produkty zapewniające minimalne obciążenie dla pacjentów.

[obraz]Przeglądarka SYNAPSE SAI
Archiwizacja obrazów medycznych i systemy łączności

System archiwizacji obrazów medycznych i komunikacji (PACS) zapisuje, wyszukuje i analizuje ogromne ilości danych obrazowych uzyskanych z CT, MRI, CR oraz innych systemów diagnostyki obrazowej. Fujifilm SYNAPSE posiada w tej dziedzinie największy* udział na świecie. 
* Zgodnie z danymi Fujifilm

[obraz]LASEREO
Systemy endoskopowe

Wykorzystując technologie diagnostyki obrazowej opracowane w branży fotograficznej oraz technologie miniaturyzacji, dostarczamy produkty o wysokiej wartości dodanej, takie jak endoskopy nosowe, które znacznie zmniejszają cierpienie pacjentów.

[obraz]iViz air
Urządzenia do diagnostyki ultradźwiękowej

Przewidujemy dalszy rozwój rynku urządzeń do diagnostyki ultrasonograficznej, które są szeroko stosowane w medycynie ratunkowej, położnictwie i chirurgii estetycznej ze względu na ich możliwości obrazowania w czasie rzeczywistym i minimalne obciążenie diagnostyczne dla pacjentów. Fujifilm koncentruje się na rozwijaniu działalności w zakresie przenośnych urządzeń do diagnostyki ultrasonograficznej, gdzie przewidywany jest szczególnie duży wzrost.

[obraz]NX700
Systemy diagnostyki In-vitro (IVD)

Fujifilm dostarcza automatyczne systemy do badań biologicznych POCT (w miejscu opieki; ang. Point of Care Testing) dla zwierząt, np. system automatycznej analizy biochemicznej do szybkiego i prostego badania krwi oraz system immunodiagnostycznych pomiarów do szybkich badań takich kwestii jak zaburzenia równowagi hormonalnej. Ponadto zapewniamy również systemy POCT zorientowane na człowieka do badań dolegliwości zakaźnych i innych, np. do szybkiego diagnozowania grypy.

Opracowujemy, produkujemy i sprzedajemy produkty farmaceutyczne oraz produkty medycyny regeneracyjnej poprzez połączenie różnych technologii posiadanych przez spółki Fujifilm Group z zaawansowanymi technologiami produkcji i kontroli jakości, które opracowaliśmy w dziedzinie klisz fotograficznych. Jesteśmy szczególnie aktywni w rozwijaniu działalności w obszarze bio CDMO (Kontraktowa organizacja rozwojowa i produkcyjna; ang. Contract Development and Manufacturing Organization), gdzie przewidujemy duży wzrost w przyszłości. Pracujemy nad rozwiązaniem problemów społecznych dotyczących medycyny i zdrowia poprzez zaspokajanie niespełnionych potrzeb medycznych niemających ustalonych i skutecznych metod leczenia, takich jak onkologia i rzadkie choroby.

Główne produkty i usługi
<Farmakologia, Bio CDMO>
  • Leki małocząsteczkowe
  • Radiofarmaceutyki
  • Kontraktowa organizacja rozwojowa i produkcyjna zajmująca się biofarmaceutyką
<Medycyna regeneracyjna>
  • Komórki pochodzące z iPSC do wspomagania procesu opracowywania leków
  • Kultury podłoży hodowlanych
[obraz]Zbiornik do produkcji biofarmaceutyków

Zbiornik do produkcji biofarmaceutyków