Fujifilm pomaga uczynić świat lepszym, zdrowszym i bardziej interesującym miejscem. Dowiedz się więcej o naszej działalności w zakresie opieki zdrowotnej.
Polska
[obraz] Opieka medyczna

Dziedziny działalności|Służba zdrowia

Opieka medyczna

Jako firma posiadająca kompleksową ofertę dla opieki zdrowotnej z szeroką gamą technologii i wiedzy fachowej, pracujemy nad dalszą poprawą jakości życia dzięki naszym różnorodnym produktom i usługom, aby przyczynić się do rozwoju wszystkich obszarów ludzkiego zdrowia, począwszy od profilaktyki po diagnostykę i leczenie.

Uwaga

*Fujifilm nie gwarantuje, że produkty na tej stronie są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
*Zatwierdzone zastosowania produktów różnią się w zależności od kraju i regionu.
*Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dostarczamy kosmetyki funkcjonalne i suplementy z serii ASTALIFT i innych, wykorzystując zaawansowane technologie i wiedzę zdobyte przez wiele lat w dziedzinie klisz fotograficznych, w tym wiedzę na temat kolagenu, technologii antyoksydacyjnej, nanotechnologii. Wspieramy ludzi w przyjęciu zdrowego i satysfakcjonującego stylu życia.

Kosmetyki funkcjonalne serii „ASTALIFT”

Suplement diety „Meta barrier EX”

Główne produkty i usługi

  • Kosmetyka funkcjonalna
  • Suplementy żywieniowe
  • Produkty dla włosów

Od momentu wprowadzenia na rynek naszych klisz rentgenowskich w 1936 r., wykorzystujemy swoją technologię, by rozszerzyć działalność w różnych dziedzinach. Oferujemy szeroki wachlarz produktów z tej branży, w tym medyczne systemy informatyczne, urządzenia do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, diagnostyki za pomocą obrazowania RTG, endoskopii, diagnostyki ultradźwiękowej i systemów diagnostyki in-vitro. Rozszerzyliśmy również naszą działalność na skalę globalną, aby wspierać pacjentów i usługodawców medycznych na całym świecie w szybkiej i precyzyjnej diagnostyce.

Główne produkty i usługi

[obraz]Healthcare IT

Healthcare IT

Przyczyniamy się do zwiększenia skuteczności diagnozy i poprawy jakości, rozwiązując problemy w placówkach medycznych przy użyciu zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

[obraz]System MRI・CT

System MRI・CT

Oferujemy szeroką gamę zaawansowanych systemów MRI i CT o wysokiej jakości obrazu i funkcjonalności, które zapewniają środowisko przyjazne dla pacjenta i wysoką wartość kliniczną.

Urządzenia do obrazowania rentgenowskiego

Oferujemy wiele produktów pozwalających sprostać zmieniającym się potrzebom medycznym, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie innowacji technologicznych w diagnostyce obrazowej z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego.

Endoskopia

Systemy do endoskopii FUJIFILM wnoszą wkład w rozwój medycyny dzięki naszym różnorodnym technologiom.

[obraz]Aparaty ultrasonograficzne

Aparaty ultrasonograficzne

Oferujemy różne produkty umożliwiające sprawną ultrasonograficzną diagnostykę obrazową w różnych placówkach medycznych, w tym w opiece domowej.

Łącząc różne technologie firm należących do Fujifilm Group (FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, FUJIFILM Irvine Scientific, Inc., FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc., FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation, FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. itp.) oraz zaawansowane technologie w zakresie m.in. kontroli produkcji i jakości opracowane w dziedzinie klisz fotograficznych, projektujemy, tworzymy i wprowadzamy na rynek produkty farmaceutyczne oraz produkty dla branży life science. W ostatnich latach nastąpił również rozwój naszej działalności w zakresie Bio CDMO, gdzie zajmujemy się opracowywaniem procesów i produkcją preparatów biologicznych na zlecenie, a także wspieraniem odkrywania leków w oparciu o kompleksowe rozwiązania obejmujące komórki, podłoża odżywcze i odczynniki, co przyczynia się do rozwoju przemysłu farmaceutycznego i postępu w biomedycynie. Reagując na niezaspokojone potrzeby medyczne, takie jak w zakresie nowotworów i chorób rzadkich, w przypadku których nie opracowano jeszcze skutecznych metod leczenia, rozwiązujemy różne problemy społeczne związane ze zdrowiem i medycyną.

Główne leki i usługi

<Pharmaceuticals, Bio CDMO>
  • Leki małocząsteczkowe
  • Bio CDMO
  • Komórki zróżnicowane z komórek iPS wspomagające odkrywanie leków
  • Kultury podłoży hodowlanych
  • Medycyna regeneracyjna

Zbiornik do produkcji biofarmaceutyków