Polska

Dziedziny działalności

Dzięki wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej, którą zdobyliśmy w dziedzinie klisz fotograficznych, firma Fujifilm jest zaangażowana w szeroki zakres działalności w trzech obszarach, oferując rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, materiałów oraz obrazowania. Naszym celem jest dostarczanie wartościowych produktów i usług oraz przyczynianie się do poprawy jakości życia ludzi, a także postępu społeczeństwa.

Jako firma z branży opieki zdrowotnej jesteśmy aktywni w trzech obszarach: „Zapobieganie”, „Diagnoza” i „Leczenie”. Wnosimy wkład w ochronę zdrowia ludzi na całym świecie, reagując na niezaspokojone potrzeby medyczne, oferując rozwiązania w zakresie wczesnego wykrywania chorób oraz wspierając rozwój i produkcję innowacyjnych szczepionek i farmaceutyków.

[obraz] Opieka medyczna
Opieka medyczna

W dziedzinie materiałów pracujemy nad kwestiami środowiskowymi, takimi jak promowanie recyklingu zasobów i reagowanie na zmiany klimatyczne poprzez poprawę wydajności przemysłowej i promowanie ICT w społeczeństwie.

[obraz] Zaawansowane materiały
Zaawansowane materiały
[obraz] Systemy graficzne i atramenty
Systemy graficzne i atramenty
[obraz] Nośniki danych
Nośniki danych

W dziedzinie obrazowania pozwalamy nadawać formę wspomnieniom i wydarzeniom poprzez film i fotografie oraz przyczyniamy się do wzbogacania życia emocjonalnego i tworzenia silniejszych więzi międzyludzkich.

[obraz] Obrazowanie fotograficzne
Obrazowanie fotograficzne 
[obraz] Obrazowanie optyczne i elektroniczne
Obrazowanie optyczne i elektroniczne