Polska
Ferryt baru

Ferryt baru: Informacje ogólne

NEW
Ferryt baru

Ferryt baru (BaFe) to nowy rodzaj cząsteczek magnetycznych o znacznie mniejszym rozmiarze, poprawiających gęstość zapisu bez utraty sygnału magnetycznego:

  • LTO 7 Fujifilm oraz kolejne generacje LTO będą wykorzystywać cząsteczki BaFe z technologią NANOCUBIC do tworzenia cienkiej i równomiernej warstwy magnetycznej.
  • BaFe jest już używany i sprawdzony w produktach dla przedsiębiorstw, takich jak T10000 firmy Oracle i nośniki taśmowe 3592 firmy IBM.
  • Opatentowana technologia Fujifilm.
Wykres kołowy Nanotech

Technologia NANOCUBIC składa się z następujących trzech kategorii: Cząsteczki NANO, rozpraszanie NANO i powłoka NANO.

  • Każda technologia podlega ciągłemu doskonaleniu
  • BaFe to najnowsza technologia w dziedzinie cząsteczek NANO
Nanopowłoka
Metal a ferryt baru

Rozmiar

Cząsteczki metalu zastosowane w taśmach LTO 5 (MP (G5)) mają rozmiar około 40 nm, podczas gdy cząstki BaFe mają rozmiar około 20 nm. Mniejszy rozmiar umożliwia znacznie wyższą gęstość zapisu, co przekłada się na bardzo wysoką pojemność kartridża.

Ponadto firma Fujifilm odniosła sukces w opracowywaniu jeszcze mniejszych cząstek BaFe i w 2015 r. wraz z firmą IBM zaprezentowała zapis 123 mld bitów na cal kwadratowy. Prezentacja wskazuje na możliwość opracowania pojedynczego kartridża z taśmą mieszczącego 220 terabajtów nieskompresowanych danych. Te znacznie mniejsze cząsteczki BaFe zostaną zastosowane w przyszłych produktach opartych o technologię BaFe.

Oś magnetyzacji z warstwą pasywacyjną

Igiełkowy kształt MP

Cząstki metali wymagają ochronnej powłoki pasywacyjnej, aby zapobiec utlenianiu. Warstwa pasywacyjna ogranicza również zmniejszenie wielkości cząstek, które można osiągnąć. Cząstki BaFe to tlenki, więc warstwa pasywacyjna nie jest potrzebna. Dzięki BaFe można uzyskać mniejsze cząstki o większej stabilności.

Cząstki MP (G5) mają kształt igiełkowy. Cząstki BaFe są sześciokątnymi dyskami. Sześciokątny kształt zapewnia znacznie lepszą kontrolę orientacji i niższą gęstość strumienia, co przekłada się na wyższy stosunek sygnału do szumu.

Magnetyzacja bez warstwy pasywacji

Sześciokątny dysk BaFe

Cząstka metalu

Cząstka metalu
(Stop FeCo) LTO 5

Ferryt baru obecnie

Ferryt baru
(Tlenek BaO(Fe2O3)6) obecnie

Ferryt baru w przyszłości

Ferryt baru
(Tlenek BaO(Fe2O3)6) w przyszłości

Obraz powierzchni taśmy w mikroskopie elektronowym: Wygląd cząstki MP i BaFe na powłoce taśmy. Zwróć uwagę na względne różnice w rozmiarze i kształcie.

Powlekanie UV

MP (G5)

Powłoka z BaFe

BaFe

Orientacja cząstek BaFe

Właściwości cząstek BaFe umożliwiają lepszą kontrolę orientacji, a tym samym wyższy stosunek sygnału do szumu (SNR). Orientacja prostopadła zostanie zastosowana do przyszłych cząstek BaFe.

Charakterystyka zapisu BaFe

Tabela porównawcza cząstek BaFe

Wyjściowa wartość SNR taśmy cząsteczkowej BaFe jest znacznie lepsza niż w przypadku taśmy MP (G5), co umożliwia zwiększenie gęstości liniowej i pojemności zapisu.

Częstotliwość przechowywania danych w oparciu o BaFe

Ferryt baru ma lepszą charakterystykę częstotliwości w porównaniu z cząstkami metalu, co znacznie zwiększa możliwości zapisu. Dlatego też oczekuje się, że na Fujifilm LTO6 można zapisywać i odczytywać nawet wtedy, gdy zdolność głowicy zapisującej napędu zmniejszy się w wyniku jej wielokrotnego używania.

Wykres degradacji BaFe

Utlenianie jest jedną z przyczyn pogorszenia jakości cząstek magnetycznych z możliwością utraty danych. Jednakże ferryt baru jest już utleniony i dlatego ma znacznie dłuższą żywotność w porównaniu do cząsteczek metalu.

  • W eksperymentach firmy Fujifilm BaFe wytrzymuje realistyczne symulacje środowiska przechowywania i dowodzi swojej niezawodności przez ponad 30 lat.
  • MP wykazuje niewielką degradację sygnału magnetycznego w ciągu 30 lat, ale nie wpływa to negatywnie na wydajność odczytu/zapisu.