Polska

Superia ZE-N

NEW

Bezprocesowa płyta Superia ZE-N zapewnia stałą jakość i poprawę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Bezprocesowość rewolucjonizuje produkcję gazet

Fujifilm wprowadza bezprocesową technologię do produkcji gazet. Dzięki możliwości usprawnienia produkcji i wyeliminowania szkodliwych substancji chemicznych oraz związanych z tym kosztów, Superia ZE-N zapewnia stałą, wysoką jakość i poprawia zrównoważony rozwój.

Korzyści

Usprawnienie produkcji płyt

Superia ZE-N eliminuje wszystkie wymagania związane z obróbką, zapewniając szybszy, czystszy i bardziej powtarzalny proces produkcji płyt. Dzięki wyeliminowaniu etapu obróbki z produkcji, nie ma potrzeby przeprowadzania konserwacji i stosowania środków chemicznych do czyszczenia, ani ponoszenia dodatkowych kosztów pracy.

Uproszczenie produkcji płyt

Superia ZE-N pozwala na usunięcie największej zmiennej w produkcji płyt, jaką jest obróbka i związane z nią chemikalia. Zastosowanie systemu Superia ZE-N zapewni bardziej powtarzalną codzienną pracę z płytami i wyeliminuje ryzyko błędów.

Bardziej zrównoważona i ekologiczna produkcja płyt

Dzięki wyeliminowaniu szkodliwych substancji chemicznych i wymagań dotyczących utylizacji związanych z produkcją płyt, a także dzięki wyeliminowaniu wody używanej do płukania oraz wszystkich potrzebnych do pracy procesora źródeł energii, Twoja firma może odnieść korzyści w postaci znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.