Polska

Przykłady zastosowań według użycia

Ciśnienie docisku

Jest to zbiór przykładów pomiaru ciśnienia docisku przy użyciu Prescale.
Umieszczono cztery przykłady: walców kalandra, gumowego mocowania rolki, gumowych rolek pras zaklejających i rolek do tłoczenia elektrod płytkowych litowo-jonowych.

Spis treści

(1)Regulacja równowagi nacisku wałka kalandra

Branża: Papier
Wyzwania: Jeśli równowaga ciśnień po lewej i prawej stronie jest słaba, występują problemy z dryfem i jakością.
Zalety Prescale: Oszczędność czasu, poprawa jakości

(2)Ocena jakości montażu rolki gumowej

Branża: Ekrany, Płyty drukowane, Ramy ołowiane itp.
Wyzwania: Jeśli przyczepność gumy do stalowego rdzenia wałka dociskowego jest słaba lub jeśli guma jest uszkodzona, dochodzi do uszkodzenia laminacji.
Zalety Prescale: Oszczędność czasu, poprawa jakości

(3)Sprawdzanie zużycia gumowych rolek pras zaklejających podczas zmiany wielkości papieru

Branża: Produkcja papieru 
Wyzwania: W przypadku nawet niewielkiego zużycia, gdy krawędzie węższych rolek dotykają się, może dojść do „prążkowania” lub innych nierówności, gdy używane są szersze rolki.
Zalety Prescale: Oszczędność czasu, mniejsza strata materiału

(4)Kontrola pod kątem uszkodzeń lub wyrównania rolek używanych do tłoczenia elektrod płytkowych

Branża: Smartfony, pojazdy elektryczne
Wyzwania: Jeśli rolki nie są równoległe, grubość płytki elektrody jest różna po lewej i po prawej stronie.
Zalety Prescale: Optymalne narzędzie do przeprowadzania zaplanowanych kontroli jakości