Polska

Przykłady zastosowań według użycia

Ciśnienie docisku

Jest to zbiór przykładów pomiaru ciśnienia docisku przy użyciu Prescale.
Umieszczono cztery przykłady: walców kalandra, gumowego mocowania rolki, gumowych rolek pras zaklejających i rolek do tłoczenia elektrod płytkowych litowo-jonowych.

Spis treści