Polska

Przykłady zastosowań według użycia

Ciśnienie uzwojenia

Jest to zbiór przykładów pomiarów ciśnienia uzwojenia przy użyciu Prescale.
Zamieszczono przykład uzwojenia produktu rolkowego.

Spis treści

(1)Pomiar rozkładu ciśnienia uzwojenia produktu rolkowego

Branża: Folia funkcyjna, papier, papier powlekany, papier funkcyjny
Wyzwania: Jeśli naprężenie i/lub rozkład naprężeń podczas nawijania nie jest odpowiedni, oprócz tworzenia widocznych na zewnątrz wad, może dojść do awarii jakości i zniekształceń optycznych.
Zalety Prescale: Oszczędność czasu, poprawa jakości