Polska

Przykłady zastosowań według użycia

Ciśnienie w belce ssącej

Jest to zbiór przykładów pomiaru ciśnienia belki ssącej przy użyciu Prescale.
Zamieszczono przykład rozkładu nacisku belki ssącej podczas druku pastą lutowniczą.

Spis treści

(1)Pomiar rozkładu ciśnienia belki ssącej podczas drukowania pastą lutowniczą

Branża: Montaż elementów elektronicznych na płytce drukowanej (PCB)
Wyzwania: Gdy pasta lutownicza jest nadrukowywana na podłożach, wszelkie nierówności w rozkładzie ciśnienia belki ssącej spowodują nierównomierne nałożenie pasty.
Zalety Prescale: Oszczędność czasu, Oszczędność materiałów, Poprawa jakości