Polska

Przykłady zastosowań według użycia

Ciśnienie dokręcania

Jest to zbiór przykładów pomiarów ciśnienia dokręcania przy użyciu Prescale.
Zamieszczono przykłady uszczelek głowicy cylindra.

Spis treści

(1) Sprawdzanie uszczelki głowicy cylindra

Branża: Samochód (projektowanie, rozwój i produkcja silników)
Wyzwania: Nie było metody, która mogłaby potwierdzić, że gazy spalinowe, woda chłodząca i olej silnika zostały prawidłowo uszczelnione wewnątrz cylindra prototypu i nowego produktu – uszczelki głowicy cylindra.
Zalety Prescale: Oszczędność czasu, poprawa jakości