Polska

Przykłady zastosowań według branży

Materiały opakowaniowe

Poniżej zamieszczone zostały przykłady opakowań.
Zamieszczono pięć przykładów: uszczelnienie termiczne, montaż rolki gumowej, natryskiwanie form, ocena ryzyka dla robotów współpracujących i uszczelnianie dla opakowań na przekąski.

Spis treści

(1) Ustawienia sprzętu przy zmianie produktów, konserwacja sprzętu przy uszczelnieniu cieplnym

Branża: Opakowania do żywności, produktów farmaceutycznych i innych zastosowań
Wyzwania: Słabe uszczelnienia obejmują niedoskonałe uszczelnienia, które nie są spojone oraz fałszywe uszczelnienia, które wydają się być spojone (jedynym sposobem sprawdzenia ciśnienia jest metoda prób i błędów).
Zalety Prescale: Ograniczenie strat materiału, oszczędność czasu

(2) Ocena jakości montażu rolki gumowej

Branża: Ekrany, płyty drukowane, ramy ołowiane itp.
Wyzwania: Jeśli przyczepność gumy do stalowego rdzenia wałka dociskowego jest słaba lub jeśli guma jest uszkodzona, dochodzi do uszkodzenia laminacji.
Zalety Prescale: Oszczędność czasu, poprawa jakości

(3) Regulacja form i wtryskarek

Branża: Produkcja form, produkcja wtryskarek
Wyzwania: Nadmierny nacisk styku, uszkodzenie części powodujące brak wymaganego styku lub powstawanie zadziorów w związku z wieloczęściową budową form (błędy wymiarowe każdej z nich mają tendencję do gromadzenia się w kierunku grubości).
Zalety Prescale: Dłuższa żywotność formy, wyższa wydajność komponentów, analiza wadliwego działania

(4)Wykonać odpowiednią ocenę ryzyka dla robota współpracującego, porównując wartość ciśnienia w przypadku kolizji między ludźmi z międzynarodowymi standardami.

Branża: Komponenty elektroniczne, motoryzacja, opakowania
Wyzwania: Potrzeba odpowiedniej oceny ryzyka w celu przystosowania nowego robota współpracującego.
Zalety Prescale: Potrafi mierzyć ciśnienie i moc z dużą dokładnością

(5) Zamknięcie opakowania na przekąski (Intersnack inc.)

Branża: Opakowanie na żywność
Wyzwania: Ustawianie ciśnienia belki zgrzewającej
Zalety Prescale: Wizualizacja ciśnienia w maszynie uszczelniającej i poprawa szczelności