Polska

Przykłady zastosowań według branży

Folia o wysokiej funkcyjności

Oto zbiór przykładów wysoce funkcjonalnych folii.
Opublikowano pięć przykładów wałka kalandra, nawijania, natryskiwania form, oceny ryzyka robotów współpracujących i ciśnienia ostrza.

Spis treści

(1) Regulacja równowagi nacisku wałka kalandra

Branża: Papier
Wyzwania: Jeśli równowaga ciśnień po lewej i prawej stronie jest słaba, występują problemy z dryfem i jakością.
Zalety Prescale: Oszczędność czasu, poprawa jakości

(2) Pomiar rozkładu ciśnienia uzwojenia produktu rolkowego

Branża: Folia funkcyjna, papier, papier powlekany, papier funkcyjny
Wyzwania: Jeśli naprężenie i/lub rozkład naprężeń podczas nawijania nie jest odpowiedni, oprócz tworzenia widocznych na zewnątrz wad, może dojść do awarii jakości i zniekształceń optycznych.
Zalety Prescale: Oszczędność czasu, poprawa jakości

(3) Regulacja form i wtryskarek

Branża: Produkcja form, produkcja wtryskarek
Wyzwania: Nadmierny nacisk styku, uszkodzenie części powodujące brak wymaganego styku lub powstawanie zadziorów w związku z wieloczęściową budową form (błędy wymiarowe każdej z nich mają tendencję do gromadzenia się w kierunku grubości).
Zalety Prescale: Dłuższa żywotność formy, wyższa wydajność komponentów, analiza wadliwego działania

(4) Wykonać odpowiednią ocenę ryzyka dla robota współpracującego, porównując wartość ciśnienia w przypadku kolizji między ludźmi z międzynarodowymi standardami.

Branża: Komponenty elektroniczne, motoryzacja, opakowania
Wyzwania: Potrzeba odpowiedniej oceny ryzyka w celu przystosowania nowego robota współpracującego.
Zalety Prescale: Potrafi mierzyć ciśnienie i moc z dużą dokładnością

(5)  Kontrola nacisku ostrza podczas uruchamiania lub   analiza nacisku ostrza w przypadku wystąpienia nierównej grubości powłoki

Branża: Film
Wyzwania: Nierównomierna grubość powłoki wynika ze zmiany siły nacisku ostrza.
Zalety Prescale: Poprawa jakości, redukcja strat materiału