Polska

ARIETTATM 650 DeepInsight

Model, który obsługuje technologię DeepInsight, zapewniając wysoką jakość obrazów na kompaktowym i ruchomym korpusie.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Rutynowe badania ultrasonograficzne ulegną zmianie. Przekraczanie oczekiwań w zakresie jakości obrazu i możliwości operacyjnych.

Zaawansowana technologia „DeepInsight” otrzymała kompaktową formę. Wysokiej jakości obrazowanie można uzyskać w dowolnym miejscu i czasie. Naszym celem jest „nowy standard” zaufania do obrazowania w ultramobilnych badaniach ultradźwiękowych. System ARIETTA 650 DeepInsight spełnia ten „nowy standard”.

Na nowo definiujemy sposób, w jaki postrzegamy

Wizją Fujifilm Healthcare na przyszłość obrazowania ultradźwiękowego jest „DeepInsight”. 
Firma Fujifilm Healthcare zintegrowała szereg technologii spełniających stale rosnące wymagania w zakresie precyzji w zakresie jakości obrazu, wydajności badań i dokładności diagnozy. 
Fujifilm Healthcare uważa, że do uzyskania optymalnego obrazowania ultradźwiękowego wymagane są innowacje w obrębie 5 podstawowych elementów.
Są one objęte programem „DeepInsight”.

System ARIETTA 650 DeepInsight obejmuje trzy technologie obrazowania
 

DeepInsight, nową technologię redukcji szumów, eFocusing LITE i Carving Imaging.
Połączenie tych technologii wzmacnia sygnał z tkanek i zapewnia wyższą jakość obrazu przy znacznie mniejszej zależności od osoby przeprowadzającej badanie.

Technologia DeepInsight

Technologia DeepInsight wykorzystująca technologię AI*1 do poprawy jakości obrazu wyodrębnia tylko niezbędne informacje z ogromnej ilości danych, zapewniając wyraźniejsze odwzorowanie drobnych i złożonych struktur tkankowych, które do tej pory mogły być maskowane przez zakłócenia. Uzyskuje się bardziej naturalne odwzorowanie struktury tkanki.

  • *1 Technologia została opracowana i zaprojektowana z wykorzystaniem uczenia maszynowego, jednej z technologii sztucznej inteligencji. Wydajność i dokładność systemu nie zmienia się automatycznie po wdrożeniu.

eFocusing LITE

Funkcja pełnej ostrości zapewnia jednorodną jakość obrazu i poprawia czułość.

Carving Imaging

Obrazy z „wyraźniejszą demarkacją” są generowane przez naszą zaawansowaną technologię przetwarzania obrazu, która poprawia strukturę tkanek. Stabilne obrazowanie przy mniejszej zależności od pacjenta.

DeepInsight wył.

DeepInsight wł.

Oświadczenie zgodności DICOM