Polska

ARIETTATM 850

Zapewnia wysokiej jakości obrazowanie diagnostyczne w wielu różnych obszarach klinicznych.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

ARIETTA 850 – zaprojektowany z myślą o wysokich oczekiwaniach

Dzięki obrazowaniu ultradźwiękowemu możliwe jest teraz uzyskanie większej precyzji badania, większego komfortu i szerszego zakresu zastosowań. W odpowiedzi na stale rosnące oczekiwania pracowników służby zdrowia sprzęt diagnostyczny stale ewoluuje. Ewolucja w trzech wymienionych tutaj aspektach jest główną koncepcją produktu, który chcielibyśmy nakreślić.
„Jakość obrazu”, „przepływ pracy” i „aplikacje” to trzy kluczowe obszary funkcjonalne, w których podjęliśmy zdecydowane wysiłki w celu poprawienia podstawowych rezultatów, dążąc do stworzenia najlepszej platformy ultradźwiękowej. System ARIETTA 850 zapewnia możliwość elastycznego reagowania na indywidualne potrzeby użytkowników w różnych dziedzinach klinicznych, umożliwiając obrazowanie diagnostyczne bez kompromisów.

Oświadczenie zgodności DICOM