Polska

FCT PixelShine

NEW

Oprogramowanie do przetwarzania obrazu zapewnia wyraźne i naturalne obrazy TK dzięki technologii tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning).

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Badanie przyjazne dla pacjenta

TK o niskiej dawce

W obu przypadkach NPS z użyciem FCT PixelShine i rzeczywistych akwizycji nie zaobserwowano przesunięcia szczytowego. Fakt ten wskazuje, że redukcja szumów FCT PixelShine NIE powoduje rozmycia obrazów, tak jak w przypadku akwizycji o różnych poziomach dawki.

Akwizycja
FCT PixelShine

Objętość CTDI : 30,8 mGy

W porównaniu z FBP i IR obraz FCT PixelShine ma wysoki kontrast i SNR o cienkich warstwach.

Głowica (nie śrubowa)

FBP (0,625 mm)

IR (1,25 mm)

(0,625 mm)

TK niskonapięciowa

Skanowanie przy niskiej wartości kV umożliwia uzyskanie obrazu o wysokim kontraście, ale zazwyczaj stosunek sygnału do szumu maleje. Przetwarzanie FCT PixelShine umożliwia zmniejszenie szumu na obrazie, co może umożliwić redukcję środka kontrastowego.

Brzuch (80 kV objętość CTDI : 5,3 mGy 1mm)

FBP

IR

Ultra niska dawka podczas badania TK

0,2 mGy odpowiada obrazowi RTG klatki piersiowej i wynosi około 1/10 dawki promieniowania w porównaniu z obecnym badaniem przesiewowym pod kątem raka płuc.
FCT PixelShine pomyślnie usunął szum z obrazu.

HRCT płuc (objętość CTDI: 0,2mGy 1 mm)

FBP

IR