Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Cơ cấu Nghiên cứu & Phát triển

Cơ cấu Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Fujifilm bao gồm hai trục: “Phòng thí nghiệm của Bộ phận” (Divisional Laboratories), trực thuộc sự kiểm soát của từng bộ phận kinh doanh và tiến hành hoạt động R&D trực tiếp liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh và “Phòng thí nghiệm của Công ty (Corporate Laboratories), chịu trách nhiệm thực hiện R&D về các công nghệ cơ bản từ góc độ toàn tập đoàn.

Tổng quan về Cơ cấu Tổ chức

Phòng thí nghiệm của Công ty: Nghiên cứu các Sản phẩm Mới/Tạo ra các Công nghệ Cơ bản
Synthetic Organic Chemistry Laboratories
Informatics Research Laboratory
Analysis Technology Center
Process Engineering & Technology Center
Imaging Technology Center
Phòng thí nghiệm của Bộ phận: Tiến hành Nghiên cứu Phát triển Trực tiếp Liên quan đến Doanh nghiệp
Medical Systems Research & Development Center
Bio Science & Engineering Laboratories
Electronics Materials Research Laboratories
Display Materials Research Laboratories
Highly Functional Materials Research Laboratories
Recording Media Development Center
Graphic Communication Laboratories
Advanced Marking Research Laboratories
Imaging Soutions Development Center

Advanced Research Laboratories là nơi chúng tôi kết nối giữa công nghệ và tri thức.