Việt Nam

Nghề nghiệp

Thông báo tuyển dụng

Được củng cố bởi một nền văn hóa doanh nghiệp cởi mở, công bằng và rõ ràng cùng với các công nghệ độc quyền, tiên tiến hàng đầu, Fujifilm quyết tâm trở thành công ty hàng đầu bằng cách mạnh dạn chấp nhận thử thách phát triển sản phẩm mới và tạo ra giá trị mới. Tại Fujifilm Việt Nam, Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt của từng cá nhân và xây dựng không gian làm việc hiện đại, sáng tạo nhằm tạo môi trường tốt nhất cho các FFVN-ers phát huy tiềm năng và thể hiện tinh thần đồng đội.