Việt Nam

Hộp băng ghi dữ liệu LTO Ultrium

NEW

Công nghệ Barium Ferrite (BaFe) mang lại dung lượng siêu lớn, độ tin cậy vững chắc và hiệu suất cao trong một sản phẩm tầm trung.

Tải xuống

Danh mục Sản phẩm

Danh mục LTO Ultrium 8
Danh mục LTO Ultrium 7
Danh mục LTO Ultrium 6
Danh mục LTO Ultrium 5
Danh mục LTO Ultrium 4