Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Hệ thống lưu đồ làm việc (Work Flow Systems)

Nhờ di sản trong lĩnh vực hệ thống chụp ảnh, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp phần mềm dựa trên công nghệ mới nhất, cho phép bạn thu được chất lượng in tối đa mà vẫn đảm bảo hiệu quả quá trình sản xuất phức tạp, đa quy trình, phê duyệt trực tuyến online, xem thử preview và duyệt chính thức approval.

Dòng sản phẩm