Việt Nam

FUJIFILM WORKFLOW XMF

NEW

Hệ thống XMF Workflow của Fujifilm mang đến khả năng quản lý in ấn từ đầu đến cuối, tức lúc gởi file, phê duyệt cho đến bản bình trang hoàn chỉnh và tờ in ra.

Đầu vào

 • Nhiều đầu vào PDF
 • Thư mục thả & ống đích danh / Đầu vào JDF lên khuôn
 • Đầu vào MIS JDF
 • Nhập mẫu đặt tên tập tin
 • Xuất mẫu đặt tên tập tin
 • Đầu vào Tiff 1 bit

Chuẩn bị trang

 • Bộ chuẩn hóa/chuyển đổi sang PDF
 • Danh sách Enfocus Preflight//hành động tích hợp
 • Nhúng phông chữ
 • Tài liệu CMS/FF Enhanced CMS
 • Lập bản đồ mực
 • Điều chỉnh khung trang

Xuất PDF

 • In tài liệu Ready PDF
 • PDF ghép/lên khuôn
 • Xuất PDF kết xuất

Xuất JDF

 • Túi công việc JDF + tài liệu PDF
 • Túi công việc JDF bao gồm dữ liệu lên khuôn

Trình xem

 • Máy khách Trình xem PDF
 • Trình xem 2D một trang
 • Trình xem 3D
 • Trình xem lên khuôn
 • Chế độ xem kết xuất
 • Chế độ xem tài liệu

Lên khuôn

 • Nhập/Tạo/Chỉnh sửa bố cục JDF
 • Nhập /Tạo/Chỉnh sửa vạch JDF
 • Tự động lên khuôn bằng mẫu đặt tên

Xử lý

 • JDF Native APPE RIP
 • Quy trình nhiều công việc (CTP/In ấn)
 • Luồng công việc
 • Adobe In-Rip Trapping
 • Bù Web Stretch

In thử

 • In thử RIP & Proofer CMS (Đầu ra TIFF in thử)
 • In thử ROOM
 • XMF từ xa
 • Xem trước phân giải thấp (để duyệt qua email)

Kết nối in kỹ thuật số

 • Kiểm soát công việc JDF / Đầu ra PDF gốc
 • Xuất PDF bộ quét

Kết nối trình điều khiển thiết bị

 • Trình điều khiển thiết bị hoặc Tiff Out

Phần mềm tram hóa

 • FFQS (Dart, Javelin, CTP tím)
 • Tram hóa CoRes (CTP nhiệt)
 • Tram hóa CoRes (CTP tím)
 • TAFFETA (CTP Nhiệt)
 • TAFFETA (CTP tím)