Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

FUJIFILM WORKFLOW XMF

NEW

Hệ thống XMF Workflow của Fujifilm mang đến khả năng quản lý in ấn từ đầu đến cuối, tức từ lúc gởi file, phê duyệt cho đến bản bình trang hoàn chỉnh và tờ in ra.

Đầu vào
 • Multiple PDF
 • Named pipe và dropfolder/ JDF đã được bình trang 
 • Đầu vào MIS JDF
 • File Naming Template Import
 • File Naming Template Export
 • Đầu vào Tiff 1 bit
File trước khi bình trang (Page Preparation)
 • Normaliser / conversion to PDF
 • Integrated Enfocus Preflight/Action list
 • Nhúng phông chữ
 • Tài liệu CMS/FF Enhanced CMS
 • Ink Mapping
 • Hiệu chỉnh kích thước Page Box
Xuất PDF
 • File PDF sẵn sàng in
 • File PDF bình trang điện tử
 • File PDF sau khi Ripping (PDF Rendered)
Xuất JDF
 • Thẻ JDF+ PDF
 • Thẻ JDF bao gồm dữ liệu bình trang
Xem thử (Viewer)
 • Xem trên máy trạm (PDF Viewer Client)
 • Trình xem 2D
 • Trình xem 3D
 • Trình xem file bình trang
 • Chế độ xem file sau khi Ripping
 • Chế độ xem file trước khi Ripping
Bình trang
 • Nhập/Tạo/Chỉnh sửa JDF layout
 • Nhập/Tạo/Chỉnh JDF Stripping
 • Bình trang bằng Template tự động (Auto Impose with naming Template
Xử lý
 • JDF Native APPE RIP
 • Quy trình nhiều lưu đồ làm việc (CTP/ In ấn)
 • Phân luồng lưu đồ làm việc (Workflow Streams)
 • Trapping trên RIP (Adobe In-Rip Trapping)
 • Bù trừ giãn giấy
In thử
 • In thử RIP & Proofer CMS (Đầu ra in thử Tiff)
 • ROOM Proofing
 • XMF Remote
 • Xem trước với độ phân giải thấp (để duyệt qua email)
Kết nối in kỹ thuật số
 • JDF Job Control / Native PDF out
 • Xuất ra PDF raster
Kết nối trình điều khiển thiết bị
 • Trình điều khiển thiết bị hoặc xuất ra file Tiff-1 bit
Phần mềm tram hóa
 • FFQS (Dart, Javelin, CTP violet)
 • Tram CoRes (CTP nhiệt)
 • Tram CoRes (CTP violet)
 • TAFFETA (CTP Nhiệt)
 • TAFFETA (CTP violet)