Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Các ví dụng ứng dụng theo cách sử dụng

Điều kiện tiếp xúc

This is a collection of examples of contact pressure conditoin using Prescale.
Eight examples of  Heat sealing, CMP polishing head, Suction jig for die bonding, Injection molding machines or molds, Panel polishing equipment, Heat sealing for lithium ion batteries, Pressure bonding device for conductive film in photovoltaic cells and blade pressure are posted.

Bảng nội dung