Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Hệ thống X

NEW

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Không Gương Lật X

[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-H1 của Fujifilm - Màu đen
FUJIFILM X-H1
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-Pro3 của Fujifilm - Màu đen
FUJIFILM X-Pro3
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-Pro2 của Fujifilm - Màu đen
FUJIFILM X-Pro2
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-T4 của Fujifilm - Màu đen
FUJIFILM X-T4
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-T3 của Fujifilm - Màu bạc và đen
FUJIFILM X-T3
NEW
FUJIFILM X-S10
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-T30 của Fujifilm - Màu bạc và đen
FUJIFILM X-T30
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-T20 của Fujifilm - Màu bạc và đen
FUJIFILM X-T20
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-T200 của Fujifilm - Màu bạc và đen
FUJIFILM X-T200
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-T100 của Fujifilm - Màu bạc và đen
FUJIFILM X-T100
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-E3 của Fujifilm - Màu bạc và đen
FUJIFILM X-E3
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống Fujifilm X-A7 - Màu bạc và đen
FUJIFILM X-A7
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống X-A5 của Fujifilm - Da màu bạc và nâu
FUJIFILM X-A5
NEW

Máy ảnh Compact Cao Cấp X

[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống Fujifilm X100V - Màu bạc và đen
FUJIFILM X100V
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống Fujifilm X100F - Màu bạc và đen
FUJIFILM X100F
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống XF10 của Fujifilm - Da màu bạc và nâu
FUJIFILM XF10
NEW

Ống Kính Tiêu Cự Cố Định Ngàm X

[photo] Ống kính XF14mmF2.8 R prime của Fujifilm - Màu đen
XF14mmF2.8 R
NEW
[photo] Ống kính XF16mmF1.4 R WR prime của Fujifilm - Màu đen
XF16mmF1.4 R WR
NEW
[photo] Ống kính XF16mmF2.8 R WR prime của Fujifilm - Màu đen
XF16mmF2.8 R WR
NEW
[photo] Ống kính XF18mmF2 R prime của Fujifilm - Màu đen
XF18mmF2 R
NEW
[photo] Ống kính XF23mmF1.4 R prime của Fujifilm - Màu đen
XF23mmF1.4 R
NEW
[photo] Ống kính XF23mmF2 R WR prime của Fujifilm - Màu đen
XF23mmF2 R WR
NEW
[photo] Ống kính XF27mmF2.8 prime của Fujifilm - Màu đen
XF27mmF2.8
NEW
[photo] Ống kính XF35mmF1.4 R prime của Fujifilm - Màu đen
XF35mmF1.4 R
NEW
[photo] Ống kính XF35mmF2 R WR prime của Fujifilm - Màu đen
XF35mmF2 R WR
NEW
[photo] Ống kính XF50mmF1.0 R WR prime của Fujifilm - Màu đen
XF50mmF1.0 R WR
NEW
[photo] Ống kính XF50mmF2 R WR prime của Fujifilm - Màu đen
XF50mmF2 R WR
NEW
[photo] Ống kính XF56mmF1.2 R prime của Fujifilm - Màu đen
XF56mmF1.2 R
NEW
[photo] Ống kính XF56mmF1.2 R APD prime của Fujifilm - Màu đen
XF56mmF1.2 R APD
NEW
[photo] Ống kính XF60mmF2.4 R prime của Fujifilm - Màu đen
XF60mmF2.4 R
Macro
NEW
[photo] Ống kính XF80mmF2.8 R prime của Fujifilm - Màu đen
XF80mmF2.8 R
Ống kính Macro LM OIS WR
NEW
[photo] Ống kính XF90mmF2 R prime của Fujifilm - Màu đen
XF90mmF2 R
LM WR
NEW
[photo] Ống kính XF200mmF2 R prime của Fujifilm - Màu trắng
XF200mmF2 R
LM OIS WR
NEW

Ống Kính Có Thể Thay Đổi Tiêu Cự Ngàm X

[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XF8-16mmF2.8 R LM WR của Fujifilm - Màu đen
XF8-16mmF2.8 R LM WR
NEW
XF10-24mmF4 R OIS WR
NEW
[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XF16-55mmF2.8 R LM WR của Fujifilm - Màu đen
XF16-55mmF2.8 R LM WR
NEW
[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XF16-80mmF4 R OIS WR của Fujifilm - Màu đen
XF16-80mmF4 R OIS WR 
NEW
[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XF18-55mmF2.8-4 R của Fujifilm - Màu đen
XF18-55mmF2.8-4 R
LM OIS
NEW
[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XF18-135mmF3.5-5.6 R của Fujifilm - Màu đen
XF18-135mmF3.5-5.6 R
LM OIS WR
NEW
[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XF50-140mmF2.8 R của Fujifilm - Màu đen
XF50-140mmF2.8 R
LM OIS WR
NEW
[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XF55-200mmF3.5-4.8 R của Fujifilm - Màu đen
XF55-200mmF3.5-4.8 R
LM OIS
NEW
[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XF100-400mmF4.5-5.6 R của Fujifilm - Màu đen
XF100-400mmF4.5-5.6 R
LM OIS WR
NEW
[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XC15-45mmF3.5-5.6 của Fujifilm - Màu bạc
XC15-45mmF3.5-5.6
OIS PZ
NEW
[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XC16-50mmF3.5-5.6 của Fujifilm - Màu bạc
XC16-50mmF3.5-5.6
OIS II
NEW
[photo] Ống kính có thể thay đổi tiêu cự XC50-230mmF4.5-6.7 của Fujifilm - Màu bạc
XC50-230mmF4.5-6.7
OIS II
NEW

Ống Kính Chuyển Đổi Tiêu Cự

[photo] Ống kính chuyển đổi tiêu cự XF1.4X TC WR của Fujifilm - Màu đen
XF1.4X TC WR
NEW
[photo] Ống kính chuyển đổi tiêu cự XF2X TC WR của Fujifilm - Màu đen
XF2X TC WR
NEW

Ống Kính Cine Ngàm X

[photo] Ống kính MKX18-55mmT2.9 X Mount Cine của Fujifilm - Màu đen
MKX18-55mmT2.9
NEW
[photo] Ống kính MKX50-135mmT2.9 X Mount Cine của Fujifilm - Màu đen
MKX50-135mmT2.9
NEW