Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Hệ thống GFX

NEW

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Không Gương Lật GFX

[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống Fujifilm GFX 100
FUJIFILM GFX100
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống Fujifilm GFX 50S
FUJIFILM GFX 50S
NEW
[photo] Máy ảnh kỹ thuật số Hệ thống Fujifilm GFX 50R
FUJIFILM GFX 50R
NEW

Ống Kính Tiêu Cự Cố Định Ngàm G  

[photo] Ống kính Fujifilm GF23mm
GF23mmF4 R LM WR
NEW
[photo] Ống kính Fujifilm GF30mm
GF30mmF3.5 R WR
NEW
[photo] Ống kính Fujifilm GF45mm
GF45mmF2.8 R WR  
NEW
[photo] Ống kính Fujifilm GF50mm
GF50mmF3.5 R LM WR  
NEW
[photo] Ống kính Fujifilm GF63mm
GF63mmF2.8 R WR  
NEW
[photo] Ống kính Fujifilm GF110mm
GF110mmF2
R LM WR  
NEW
[photo] Ống kính Fujifilm GF120mm
GF120mmF4 R
Ống kính Macro LM OIS WR
NEW
[photo] Ống kính Fujifilm GF250mm
GF250mmF4 R
LM OIS WR  
NEW

Ống Kính Có Thể Thay Đổi Tiêu Cự Ngàm G

[photo] Ống kính Fujifilm GF32-64mm
GF32-64mmF4 R
LM WR  
NEW
[photo] Ống kính Fujifilm GF45-100mm
GF45-100mmF4 R
LM OIS WR
NEW
[photo] Ống kính Fujifilm GF100-200mm
GF100-200mmF5.6 R
LM OIS WR
NEW

Ống kính chuyển đổi tiêu cự

[photo] Ống kính chuyển đổi tiêu cự Fujifilm
ỐNG KÍNH CHUYỂN ĐỔI TIÊU CỰ
GF1.4X TC WR
NEW