Việt Nam

Sáng tạo vô hạn với sự tự do và khung hình rộng hơn.

  • * khi so sánh với phim mini instax (86mm × 54mm)

Chụp ảnh sáng ngay cả trong không gian tối - không cần cài đặt đặc biệt.

Có được những bức ảnh selfie rõ nét hoàn hảo với chế độ Selfie.

Chế độ chụp ảnh Selfie cũng rất tuyệt để chụp cận cảnh.

Xoay ống kính để bật máy. Vặn một lần nữa để chuyển sang chế độ Selfie.

Chalk White

Terracotta Orange

Glacier Blue

* Hình ảnh giả lập. Phát triển trong khoảng 90 giây