Việt Nam

Fujifilm Medwork 

NEW

Với việc hợp tác cùng Medwork, Fujifilm mở rộng danh mục dụng cụ nội soi để cung cấp giải pháp toàn diện cho các thủ thuật đường tiêu hóa từ cơ bản đến nâng cao.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Chúng tôi sản xuất và phát triển dụng cụ điều trị nội soi từ 1998.

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các dụng cụ dùng trong các thủ thuật Trong Tiêu Hóa và Ngoài Tiêu Hóa