Việt Nam

Dụng cụ làm ESD

NEW

ESD (Endoscopic Submucosal Dissection - Nội Soi Cắt Lớp Dưới Niêm Mạc) được xem như là một cách điều trị ít gây đau đớn cho bệnh nhân. Nhiều dụng cụ nội soi khác nhau được sử dụng để hỗ trợ thực hiện thủ thuật ESD an toàn và thoải mái

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Dòng dao cắt FlushKnife

Cho tất cả các bác sĩ thực tập nâng cao cách sử dụng và an toàn

Dòng dao cắt ClutchCutter

Dụng cụ làm ESD có miệng dạng răng cưa, có thể dùng để gắp, nâng và cắt tổn thương.

Nắp che đầu dây soi ST Hood

Nắp che đầu dây soi dùng để nhìn rõ trường nhìn và hỗ trợ làm thủ thuật