Việt Nam

Hệ thống siêu âm nội soi

NEW

Hệ thống thế hệ tiếp theo với hình ảnh độ phân giải cao và hiệu suất nội soi.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Hệ thống siêu âm nội soi cung cấp cho bạn dòng sản phẩm sau.

Bộ xử lý siêu âm

SU-1 -H- , SU-1  -S-
NEW
 • Sản phẩm: Bộ xử lý siêu âm
 • GMDN: 40761
 • Tên chung: Hệ thống hình ảnh siêu âm chung, chạy bằng đường dây
 • * SU-1 cho thấy SU-9000 ở Trung Quốc và Hoa Kỳ có dòng sản phẩm SU-1 Platinum và SU-1.

Nội soi siêu âm

EG-580UT
NEW
 • Sản phẩm: Nội soi siêu âm
 • GMDN: 36951
 • Tên chung: Máy soi dạ dày siêu âm linh hoạt
EG-580UR
NEW
 • Sản phẩm: Nội soi siêu âm
 • GMDN: 36951
 • Tên chung: Máy soi dạ dày siêu âm linh hoạt
EB-530US
NEW
 • Sản phẩm: Nội soi siêu âm
 • GMDN: 44921
 • Tên chung: Ống soi phế quản siêu âm linh hoạt