Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Ống nội soi phẫu thuật Full HD

Ống nội soi phẫu thuật của Fujifilm được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong Phẫu Thuật Xâm Lấn Tối Thiểu

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Ống phẫu thuật Tai-Mũi-Họng 2mm

Mục số

31.0813a,  31.0814a

Mã sản phẩm

MINI-Scope

Hướng nhìn

[31.0813a]

[31.0814a]
30°

Góc nhìn

Góc rộng

Chiều dài làm việc

110 mm

Đường kính ngoài của ống

2 mm

Ống phẫu thuật Tai-Mũi-Họng 2.7mm

Mục số

31.0005a,  31.0009a,  31.0810a,  31.0811a

Mã sản phẩm

Telescope, Rigide

Hướng nhìn

[31.0005a]

[31.0009a]
70°

[31.0810a]

[31.0811a]
30°

Góc nhìn

Góc rộng

Chiều dài làm việc

[31.0005a]
110 mm

[31.0009a]
110 mm

[31.0810a]
187 mm

[31.0811a]
187 mm

Đường kính ngoài của ống

2.7 mm

Ống phẫu thuật Tai-Mũi-Họng 4mm

Mục số

31.0801a,  31.0803a,  31.0804a

Mã sản phẩm

FX II HD-Scope

Hướng nhìn

[31.0801a] 

[31.0803a] 
70°

[31.0804a]
30°

Góc nhìn

Góc rộng

Chiều dài làm việc

175mm

Đường kính ngoài của ống

4 mm