Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Radiology PACS

Chúng tôi cung cấp các giải pháp CNTT cho thiết bị và các hệ thống khác để vận hành hiệu quả hơn trong khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.