Việt Nam

Synapse® PACS

NEW

Hệ thống thông tin hình ảnh y tế để quản lý và xem hình ảnh.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Giải phóng sức mạnh của SYNAPSE

SYNAPSE đơn giản khi sử dụng

Synapse PACS là một giải pháp 100% dựa trên nền web, trực quan và có thể mở rộng để đáp ứng chính xác nhu cầu của bạn mọi lúc, mọi nơi, với khả năng cung cấp hình ảnh truy cập theo nhu cầu trong vòng chưa đến 2 giây.

SYNAPSE hoạt động linh hoạt

SYNAPSE nâng cao hiệu quả và quy trình công việc, đồng thời tăng cường khả năng truy cập dữ liệu bệnh nhân. Kiến trúc có thể mở rộng cho phép cài đặt cùng một sản phẩm trong bất kỳ thiết lập nào. Phương pháp nén Access over Network (AON) của Fujifilm tối ưu hóa việc lưu trữ và phân phối dữ liệu để đảm bảo hiển thị nhanh hình ảnh mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

 SYNAPSE là một giải pháp nhỏ gọn

Synapse hỗ trợ cải thiện hiệu quả tạo báo cáo và độ chính xác đồng thời cung cấp quản lý hệ thống tổng thể mang lại năng suất tối đa.

 

SYNAPSE hoạt động năng suất

Synapse hỗ trợ cải thiện hiệu quả báo cáo và độ chính xác trong khi cung cấp quản lý hệ thống tổng thể mang lại năng suất tối đa.

Hệ thống quản lý thông tin và hình ảnh y tế của Fujifilm cho phép chẩn đoán không phim hiệu quả với khả năng xử lý hình ảnh chất lượng cao

Hệ thống quản lý thông tin và hình ảnh y tế của Fujifilm, SYNAPSE cho phép lưu trữ và phân phối một lượng lớn thông tin hình ảnh từ mọi thiết bị sinh ảnh, quản lý tất cả thông tin đó với một hệ thống duy nhất. Với hệ thống PACS (Hệ thống Truyền và Lưu trữ Hình ảnh) toàn diện đầu tiên với công nghệ Web thế hệ tiếp theo, SYNAPSE sử dụng công nghệ nén Wavelet mới nhất để nén theo yêu cầu và truy cập các tệp lớn nhanh chóng và dễ dàng bất kể vị trí nào. SYNAPSE đã cách mạng hóa việc quản lý các dịch vụ hình ảnh khoa X quang, hỗ trợ chẩn đoán ảnh với hình ảnh chất lượng cao, nhiều tính năng xử lý hình ảnh và dễ dàng vận hành, mang lại những khả năng mới thú vị trong lĩnh vực y tế đang phát triển nhanh chóng này.