Việt Nam

Hệ Thống Chẩn Đoán Miễn Dịch

Được phát triển trên nền tảng công nghệ nhiếp ảnh, dòng sản phẩm IMMUNO AG giúp phát hiện nhanh chóng các bệnh truyền nhiễm.

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Thông tin cơ bản

Tìm hiểu thêm về công nghệ hóa chất khô.